Go To Content
:::

Taipei Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมและการให้สิ่งของ(接見與送入物品注意事項_泰文)

 • Publication Date :
 • Last updated:2024-01-31
 • View count:106

เรือนจำไทเป กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับการส่งมอบเงินทอง,เครื่องดื่ม และอาหาร ให้ญาติในเรือนจำ

1.
การส่งมอบเงินทองจากครอบครัว
(1)
ประเภทของเงินทองที่ส่งเข้า จำกัดเฉพาะ เงินสดสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน, หนังสือสั่งจ่ายเงินที่ออกโดยบริษัทการไปรษณีย์ไต้หวัน (Chunghwa Post Co.,Ltd) หรือเช็คเงินสดที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ
(2)
ในแต่ละวัน ผู้ส่งแต่ละคนจะจำกัดจำนวนการส่งให้นักโทษแต่ละคนได้ 1 ครั้ง และแต่ละครั้งจะให้ได้ไม่เกิน 1 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน ถ้านักโทษมีจำนวนเงินในครอบครองเกิน 1 แสน เจ้าหน้าที่สามารถจำกัดยอดเงินและจำนวนครั้งของการส่งเงินทองเข้าได้
(3)
เงินทองที่ส่งเข้า จะส่งผ่านเคาน์เตอร์(เคาน์เตอร์เข้าเยี่ยม)ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ผู้ที่ปฎิบัติตามวิธีการส่งของเข้า จะนำถุงเงินสด, หนังสือสั่งจ่าย และเช็คเงินสดส่งเข้าโดยวิธีการลงทะเบียน
2.
การส่งเครื่องดื่มอาหารจากครอบครัว
(1)
ประเภทเครื่องดื่มอาหารที่ส่งเข้า จำกัดเฉพาะ ผัก, ผลไม้, ขนมเค้ก และขนมขบเคี้ยว อีกทั้งต้องผ่านการตรวจเช็คก่อนถึงจะส่งเข้าได้
(2)
จำกัดการส่งอาหารเข้าเรือนจำ ให้จำเลย 1 ครั้ง/วัน นักโทษ 1 ครั้ง/3 วัน แต่ละครั้งห้ามเกิน 2 กก. ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
(3)
วิธีการส่งอาหารเข้าเรือนจำ จะส่งได้เฉพาะเวลาและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้
(4)
กฎระเบียบการส่งอาหารเข้าเรือนจำ:
 1. อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนักโทษ, อาหารที่ซ่อนสิ่งของต้องห้าม หรือผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ จะไม่สามารถส่งอาหารเข้าได้
 2. ห้ามส่งเครื่องดื่มประเภท ใบชา, อาหารที่เป็นผลึกหรือเป็นผง, อาหารเหลวหรืออาหารแช่แข็ง
 3. ห้ามส่งอาหารที่ได้รับการพิจารณาว่าตรวจสอบไม่ได้ หรืออาหารที่ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถรับประทานได้
 4. ห้ามส่งปลา, เนื้อสัตว์ หรือผักก้านยาวที่ไม่ได้หั่น(ตัด) แต่ถ้าผู้ส่งอาหารได้ทำการตัด(หั่น)เรียบร้อยแล้ว จะสามารถส่งเข้าได้
 5. ห้ามส่งอาหารทะเลหรืออาหารประเภทถั่วที่ไม่ได้แกะเปลือก แต่ถ้าผู้ส่งอาหารทำการแกะเปลือกแล้ว จะสามารถส่งเข้าได้
 6. ห้ามส่งอาหารกระป๋องที่ไม่ได้เปิด แต่ถ้าผู้ส่งอาหารเปิดกระป๋องแล้วใส่เข้าถุงพลาสติกใส พร้อมนำของเหลวออก จะสามารถส่งเข้าได้
 7. ห้ามส่งผลไม้ที่ไม่ได้แกะหรือหั่น แต่ถ้าแกะหรือหั่นเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเข้าได้
 8. อาหารที่ทำการตรวจสอบแล้ว ทำให้รูปลักษณ์หรือรสชาติเดิมเสียหาย ไม่สามารถส่งเข้าได้ แต่ถ้าได้รับแจ้งวิธีการและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังตรวจสอบแล้ว ยังคงยืนยันที่จะส่งเข้า จะสามารถส่งอาหารเข้าได้
 9. ห้ามนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปพร้อมอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางอาญา
3、
การส่งสิ่งของจำเป็นจากครอบครัว
(1)
ผู้ส่งแต่ละคนจะจำกัดการส่งสิ่งของจำเป็นให้นักโทษแต่ละคนได้ 1 ครั้ง/เดือน
(2)
ข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทและปริมาณของสิ่งของจำเป็น:
 1. เสื้อผ้า, กางเกง, หมวก, ถุงเท้า, ชุดในและกางเกงใน จำกัดอย่างละ 3 ชิ้น
 2. ผ้าห่ม, ผ้าห่มบาง, ผ้าปูที่นอน, หมอน, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟันและผ้าเช็ดตัว จำกัดอย่างละ 1 ชิ้น
 3. หนังสือนิตยสาร จำกัด 3 เล่ม
 4. จำกัดจำนวนซองจดหมาย 50 ซอง, กระดาษจดหมาย 100 แผ่น, แสตมป์ มูลค่าทั้งหมด 300 ดอลลาร์ไต้หวัน, ปากกา 3 ด้าม
 5. รูปภาพครอบครัวและเพื่อน จำกัด 3 ใบ
 6. แว่นตา จะส่งเข้าตามความต้องการจริงของนักโทษ
 7. เอกสารเกี่ยวกับใบรับรองประกันสุขภาพ จะส่งเข้าตามความต้องการจริงของนักโทษ
(3)
นักโทษต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครขอส่งสิ่งของจำเป็นที่กล่าวไว้ข้าวต้นให้กับเจ้าหน้าที่ จำกัดเดือนละ 1 ครั้ง
(4)
จำนวนสิ่งของของนักโทษเกินความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือเก็บกองอยู่ในสถานที่เก็บรักษาหรือสถานอยู่อาศัยของนักโทษ เจ้าหน้าที่สามารถจำกัดหรือห้ามส่งของเข้าได้
(5)
นโยบายการจัดการสิ่งของที่ส่งเข้า: นักโทษต้องส่งแบบฟอร์มรายงานล่วงหน้า เมื่อผ่านการอนุญาตแล้ว ครอบครัวสามารถส่งของเข้าทางช่องเยี่ยมญาติได้ตามรายการและจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ที่มาไม่ได้ สามารถส่งเป็นพัสดุเข้ามาได้
Go Top