Go To Content
:::

Taipei Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Cung cấp dịch vụ gặp gỡ thân nhân qua điện thoại di động(提供行動接見之服務_越南文)

 • Publication Date :
 • Last updated:2024-01-31
 • View count:165

Cung cấp dịch vụ gặp gỡ thân nhân qua điện thoại di động

 1. Giải thích về việc gặp gỡ qua điện thoại di động:
  1. Để thực hiện quy định pháp luật, và xem xét đến xu thế phát triển của công nghệ hiện đại, thói quen sinh hoạt liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị giam giữ gặp gỡ người nhà, người thân cận nhất, luật sư, người bào chữa của họ hoặc người có hoàn cảnh cụ thể khác, các Cơ sở Cải huấn cung cấp dịch vụ gặp gỡ qua điện thoại di động, giúp họ liên lạc tức thì với thân nhân của người bị giam giữ v.v..., mà không cần phải ngồi tàu xe vất vả đến thăm người bị giam giữ đang chấp hành án ở nơi xa, nhằm đạt tới mục đích phục vụ nhân dân.
  2. Gặp gỡ qua điện thoại di động có nghĩa là người yêu cầu gặp gỡ có thể thông qua smart phone, gặp gỡ với người đang bị giam giữ trong trại giam, tránh ngồi tàu xe vất vả và giảm thiểu chi phí giao thông, thông qua đó tăng cường gắn kết gia đình và kết nối tình thân.
  3. Gặp gỡ qua điện thoại di động là dùng smart phone mở App “gặp gỡ qua điện thoại di động của Cơ sở Cải huấn 3.0” để tiến hành gặp gỡ, Android và iOS đều có thể tải xuống, chi phí số liệu phát sinh do kết nối đều do người yêu cầu gặp gỡ chi trả, và cần xác nhận chất lượng kết nối của thiết bị smartphone và mạng internet là ổn định, để có được chất lượng kết nối mạng tốt nhất.
 2. Thực hiện quy định gặp gỡ:
  1. Mục 3 Điều 73 Bộ luật Hình sự Thi hành án Phạt tù.
  2. Biện pháp sử dụng thiết bị thông tin liên lạc để gặp gỡ tại nhà tù và nơi giam giữ.
 3. Đối tượng, lý do, thời gian và giấy tờ chứng nhận cần nộp khi đăng ký xin gặp gỡ qua điện thoại di động:
  Đối tượng đăng ký Lý do đăng ký Thời gian đăng ký Giấy tờ cần kèm theo
  Người nhà hoặc người thân cận nhất Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng nhận mối quan hệ giữa mình với người bị giam giữ
  Luật sư hoặc người bào chữa Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhận ủy quyền của người bị giam giữ hoặc chứng nhận đàm phán việc ủy quyền
  Người yêu cầu gặp gỡ tròn 65 tuổi hoặc chưa tròn 12 tuổi Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ, mà có nhu cầu liên hệ khẩn cấp Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân
  Người yêu cầu gặp gỡ nghi ngờ hoặc mắc bệnh quy định tại các khoản trong mục 1 Điều 3 Luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, bị thương tật nghiêm trọng hoặc khuyết tật về thể chất và tinh thần được quy định trong Bảng đính kèm tại mục 1 Điều 2 của Biện pháp miễn trừ chi phi tự chi trả của đối tượng bảo hiểm Y tế toàn dân Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ, mà có nhu cầu liên hệ khẩn cấp Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng nhận nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm, thương tật nghiêm trọng hoặc khuyết tật thể chất và tinh thần
  Người yêu cầu gặp gỡ hoặc tài sản của họ bị phá hủy do gặp thảm hỏa quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống Thiên tai Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ, mà có nhu cầu liên hệ khẩn cấp Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ đủ để chứng nhận gặp tai họa
  Người yêu cầu gặp gỡ vì người nhà hoặc người thân cận nhất của người bị giam giữ tử vong hoặc có nguy hiểm đến tính mạng Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ, mà có nhu cầu liên hệ khẩn cấp Cần đề xuất xin gặp trong vòng 1 tháng sau khi người nhà hoặc người thân cận nhất của người bị giam giữ tử vong hoặc trong vòng 7 ngày sau khi xảy ra tình trạng nguy hiểm tính mạng Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng nhận người nhà hoặc người thân cận nhất của người bị giam giữ tử vong hoặc giấy tờ chứng nhận bệnh trở nặng trong vòng 7 ngày gần nhất
  Người yêu cầu gặp gỡ là nhân viên ngoại giao, lãnh sự của khu vực hoặc đất nước của người bị giam giữ hoặc người đại diện cho đất nước hoặc khu vực của người bị giam giữ Không tiện đến Cơ sở Cải huấn gặp gỡ, mà có nhu cầu liên hệ khẩn cấp Cần đề xuất xin gặp vào 7 ngày đến 2 ngày trước ngày muốn gặp Cần kèm theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng nhận khác
 4. Giới hạn số lần gặp gỡ qua điện thoại di động:
  1. Người bị giam giữ sử dụng thiết bị thông tin liên lạc để gặp gỡ, mỗi tháng được gặp 2 lần (sau khi hoàn tất gặp gỡ lần thứ 1, tiếp tục xin gặp gỡ lần thứ 2). Số lần gặp gỡ qua điện thoại di động được tính gộp với số lần gặp gỡ từ xa, số lần gặp gỡ qua điện thoại. Nhưng nếu Cơ sở Cải huấn xét thấy cần thiết vì địa điểm, thiết bị hoặc trường hợp khác của họ, thì được điều chỉnh tăng hay giảm số lần gặp.
  2. Trường hợp thực hiện theo khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 4, khoản 2, mục 3 đến mục 6 khoản 3 Điều 7 của Biện pháp sử dụng thiết bị thông tin liên lạc để gặp gỡ tại nhà tù và nơi giam giữ, không tính vào số lần nêu trên.
 5. Thời gian gặp gỡ qua điện thoại di động:
  Mỗi ca đều dự phòng thời gian thực hiện duyệt đối chiếu giấy tờ và hiệu chuẩn thiết bị, thời gian gặp gỡ cần 20-25 phút mỗi lần.
 6. Khoảng thời gian gặp gỡ qua điện thoại di động:
  Theo ngày làm việc trên “Lịch làm việc của Cơ quan Hành chính Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc” được Tổng cục Hành chính Nhân sự - Viện Hành chính công bố, từ 9h đến 11h30 sáng, 14h đến 16h30 chiều, nửa tiếng 1 ca, tổng cộng 10 ca.
  Thời gian có thể đặt hẹn bắt đầu từ 0h trước ngày hẹn gặp 7 ngày, đến 15h chiều trước ngày hẹn gặp 2 ngày. Nhưng nếu ngày kết thúc là ngày nghỉ lễ quốc gia hoặc ngày nghỉ khác, thì cần kết thúc vào ngày làm việc trước ngày nghỉ lễ quốc gia hoặc ngày nghỉ khác 1 ngày.
 7. Cách thức xin gặp gỡ qua điện thoại di động: (Việc đăng ký xin gặp gỡ qua điện thoại di động đều thực hiện đặt hẹn online)
  1. Hoàn thành đăng ký xin qua tài khoản
   Hãy thực hiện đăng ký tại “Cổng dịch vụ tiện ích công của Cơ sở Cải huấn - Bộ Pháp vụ https://service.mjac.moj.gov.tw”  (hệ thống hỗ trợ Google Chrome).
   Vào Cổng dịch vụ tiện ích đăng nhập hòm thư cá nhân, kích chọn đăng ký, tiếp tục hoàn thành theo thứ tự “Tuyên bố đồng ý thu thập thông tin cá nhân”, “Điền thông tin đăng ký”, “Gửi đơn xin đăng ký”, hệ thống sẽ gửi email xác minh, “Nhấp vào đường link” có nghĩa là đã hoàn thành đăng ký tài khoản.
   Nhập lại hòm thư và mật khẩu có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ tiện ích công.
  2. Mở quyền truy cập hạng mục dịch vụ gặp gỡ
   Trong “Tài khoản và Dịch vụ”, kích chọn “Đăng ký hạng mục dịch vụ đặt hẹn gặp”, hoàn thành kích hoạt quyền “đặt hẹn gặp qua điện thoại di động”.
   Quy trình kích hoạt quyền hạn hạng mục dịch vụ gặp gỡ qua điện thoại di động như sau:
   1. Kích chọn “Cơ sở Cải huấn” (nhà tù Đài Bắc) tại “Đăng ký hạng mục dịch vụ”, nhập “tên gọi người bị giam giữ”, kích chọn “Tra cứu” (xác nhận họ tên người bị giam giữ), lựa chọn “Quan hệ với người bị giam giữ”.
   2. Kích chọn nội dung hạng mục dịch vụ theo quyền hạn cần mở, và đánh dấu “Đặt hẹn gặp qua điện thoại di động”.
   3. Tải “Giấy tờ tùy thân”, “Giấy chứng nhận quan hệ”, “Ảnh chụp chính diện rõ ràng”.
    “Giấy tờ tùy thân” - mặt chính và mặt sau giấy tờ tùy thân của người yêu cầu gặp.
    “Giấy chứng nhận quan hệ” - giấy tờ đủ để chứng minh quan hệ với người bị giam giữ, hoặc giấy tờ chứng nhận liên quan cần thiết khác (như bản sao Hộ tịch, Đơn ủy quyền luật sư).
    “Ảnh chụp chính diện rõ ràng” - Ảnh chụp khuôn mặt chính diện rõ ràng trong thời gian gần đây của người yêu cầu gặp.
  3. Sau khi tải dữ liệu xác minh theo thứ tự, kích chọn “Xác nhận” gửi dữ liệu xác minh đi, chờ kết quả thẩm duyệt quyền hạn hạng mục dịch vụ gặp qua điện thoại di động, và lưu ý hòm thư điện tử có nhận được thông báo kết quả thẩm duyệt “Mở quyền hạn” hay không? (hoặc thông báo chưa thông qua)
  4. Đặt hẹn thời gian gặp trực tuyến
   Sau khi đã hoàn thành đăng ký và mở quyền truy cập hạng mục dịch vụ gặp gỡ, hãy kích chọn “Đặt hẹn gặp trực tuyến”, theo thứ tự lựa chọn “Loại hình gặp gỡ” (gặp gỡ qua điện thoại di động), “Đối tượng gặp và lý do”, “Người gặp gỡ khác”, “Khoảng thời gian đặt hẹn” (lựa chọn ngày tháng và khoảng thời gian muốn gặp gỡ). Xác nhận thông tin đặt hẹn gặp gỡ, và kích chọn “Xác nhận”.
   Hoàn thành xin hẹn gặp qua điện thoại di động, chờ thẩm duyệt.
  5. Chờ đợi thông báo kết quả thẩm duyệt
   Sau khi hoàn thành đặt hẹn qua điện thoại di động, cần lưu ý điện thoại di động hoặc hòm thư email có nhận được thông báo kết quả thẩm duyệt hay không, hoặc đến mạng cổng dịch vụ tiện ích công “Tra cứu đặt hẹn gặp trực tuyến” xác nhận tiến độ thẩm tra.
  6. Một ngày trước ngày gặp sẽ nhận được tin nhắn, và tải App “Gặp gỡ qua điện thoại di động 3.0”
   Sau khi việc đăng ký xin gặp gỡ qua điện thoại di động được Cơ quan phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông tin liên kết (tin nhắn / email) thông báo sau 16h chiều của ngày trước ngày gặp gỡ.
   Người yêu cầu gặp gỡ mở website liên kết trong tin nhắn vào “Thời gian chỉ định”, thực hiện kết nối mạng. Nếu kích chọn kết nối mạng không đúng vào thời gian gặp, thì không có tác dụng. (Trước khi bắt đầu gặp, người yêu cầu gặp gỡ hãy chủ động xuất trình giấy tờ cho nhân viên bảo vệ kiểm tra).

Ghi chú:

 1. Trước khi sử dụng điện thoại di động kết nối Internet gặp gỡ, thì điện thoại di động trước hết cần phải tải App “Gặp gỡ qua điện thoại di động của Cơ sở Cải huấn 3.0”.
 2. Dịch vụ gặp gỡ qua điện thoại di động không thể do nhà giam thực hiện đăng nhập hoặc xin đăng ký, xin hãy đọc kỹ hướng dẫn trên trang Cổng dịch vụ tiện ích công để thực hiện xin đăng ký.
Go Top