Go To Content
:::

Taipei Prison, Agency of Corrections, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Vị trí phòng tiếp và Hạng mục cần chú ý(接見室位置與注意事項_越南文)

 • Publication Date :
 • Last updated:2024-01-31
 • View count:107
 1. Sơ đồ vị trí Phòng Tiếp

 2. Thời gian phục vụ đăng ký Gặp mặt
  • Thứ Hai đến thứ Sáu:07:30~11:30,13:30~16:00
  • Vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng:07:30~11:30,13:30~16:00
  • Nếu có tăng giờ làm thêm cho việc Gặp mặt, thì sẽ có thông báo riêng.
 3. Điện thoại phục vụ
  Kiểm tra việc Gặp mặt:
  (Thời gian làm việc)(03)3205453,(03)3191119 eks. 2318,2319
  (Thời gian nghỉ)(03)3208605,(03)3191119 eks. 2310,2311
 4. Thực hiện việc Gặp mặt như thế nào
  1. Thực hiện Gặp mặt tại chổ và trong ngày:
   1. Vui lòng đến nơi Phòng Tiếp theo 「Sơ đồ vị trí phòng Tiếp」
   2. Vui lòng đăng nhập vào Hệ thống Tiếp đón và Gửi đồ gửi thực phẩm tại máy phục vụ tiện lợi trước, sau đó lấy mã số và chờ gọi số.
   3. Giữ mã số đến cửa sổ chỉ định để xử lý.
   4. Chờ đợi thứ tự bước vào gặp mặt theo đợt.
  2. Cuộc hẹn Gặp mặt:
 5. Hạng mục chú ý khi Gặp mặt và gửi vật phẩm(Mở trang web khác)
Go Top